finnpro2000

finnpro2000

Monday 30 July 2012

finnpro2000

finnpro2000 publicerar artiklar som producerats i samband med en av Finska Klubben i Umeå aktiverad projekt att kartlägga sverigefinländarnas historia i ljuset av senaste forskning.

Vi strävar efter att presentera artiklarna i en lättläst form. Detta innebär emellertid inte att vi skulle prutat på kvalitet. Allt som vi lägger fram är vetenskapligt belagt, fast vi har valt att inte bryta texten med noter. Alla källor finns i källförteckningen.

 Artiklar

Pamfletter

Källförteckning


© Mikael Reuter

finnpro suomeksi